Några rader om dockteater

Dockteatern har århundraden av utveckling bakom sig. En utveckling som spretar åt alla håll - från sofistikerad, etablerad och mycket traditionstyngd till hejdlöst provocerande högljudd. Varje kultur har utvecklat egna traditioner.

Den moderna dockteatern bygger naturligtvis på den gamla men har under senaste decennierna förändrats och utvecklats till en mycket spännande konstform där snart sagt vad som helst kan hända. Detta har gjort att många idag hellre talar om Figurteater än Dockteater.

I en del språk är ordet för teaterdocka och leksaksdocka dessutom samma. Detta gör att man associerar dockteater till barn och deras lek, vilket ytterligare motiverar många att använda ordet Figurteater. Tänk efter! Om man hör ordet Marionetteater tänker man sig något som är ”finare” än om man hör ordet Dockteater. I Sverige spelas dockteater i första hand för barn men, trots svårigheten att övertyga vuxenpubliken, produceras ständigt vuxenföreställningar. Våra föreställningar har en ”lägsta rekommenderad ålder” och för oss är barnpubliken viktigast. Ni vuxna som följer med barnen, i snitt 25 till 30 procent av åskådarna, är inte bara välkommen utan också en självklar del av vår publik.

För Dockteaterverkstan är animationen, ”besjälandet, levandegörandet” av dockor och objekt, basen i arbetet. Tekniken är för oss ett spännande forskningsområde, där vi finner och uppfinner våra aktörer och skapar deras spelplatser. Den ”magi” som uppstår, i samförstånd med publiken, är språngbrädan för våra berättelser och det är vår längtan att berätta som gör att vi vågar ställa oss på scenen.

Varje berättelse, föreställning, kräver sitt eget uttryck och teknik. Ena gången passar en ensam sirlig tråddocka, en annan gång några snabba handdockor. Under arbetets gång upptäcker vi ibland, att vi inte bara måste agera dockspelare utan också ikläda oss rollen som skådespelare.

Det kan ta oss flera år att färdigställa en ny föreställning eftersom vi gör det mesta själva. Vi skriver manus, utvecklar teknik, bygger dockor och scenografi. etc.

 
Pelle Jöns. Tråddocka
LILLAN. Bordsdocka
Dockteaterverkstans första föreställning såg dagens ljus 1978 och vi har iscensatt 18 produktioner. Vårt arbete har fört oss ut till festivaler och gästspel runt om i världen - Japan, USA, Kanada och flertal länder i både Väst -och Östeuropa. Larssons Lager. Blandade tekniker
 
 

© 2000 - DOCKTEATERVERKSTAN - Prästavägen 7- 283 42 Osby - Sweden.
Tel / Fax. + 46 479 138 39 - Mob. 070 592 66 48
dockteaterverkstan@telia.com - www.dockteaterverkstan.com