Föreställningar &
affischer 1977 - 2007

1978 Draken
1979 Resan
1980 Stölden
1981 Stopp, sa Kasper
1982 … och drömmen dansade före…
1983 Pelle Jöns Hatt
1985 Stormen
1986 Dockteaterverkstans Kasperteater
1987 Lillan
1990 Med bara händerna
1991 August, Augusta och lille Augustin
1993 Bokhyllan
1996 Håll i hatten
1999 En sällsam dag på Larssons Lager
2003 Apkonster
2006 Hux & Flux får Flax
SKRIV UT SIDAN >>>
! Aktuella föreställningar !
Bilder från vårt arbete med Buster